top of page

hakkımızda

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, İstasyon Sanat Akademisinden devraldığı 35 yıllık deneyimi ile sanat, kültür ve tasarım alanlarında ciddi bir bilgi ve deneyim sahibidir.
 

Sanat ve eğitim dünyasında, eğitim programlarını sürekli güncelleyerek çalışan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, dünyada güzel sanatlar eğitiminde farklı yaklaşım yöntemlerini ve sistemlerini araştırarak proje ve uygulamalar oluşturur.

Kurucu kadroları başta olmak üzere nitelikli bir eğitim kadrosuyla çalışır.

igsa_3.jpg

IGSA; HİÇBİR ZAMAN BİR DERSHANE STATÜSÜNDE OLMAMIŞTIR.

Eğitim programları; atölyeler ve kurslar olarak uygulanan çalışmalar kısa zamanda amaçlanan hedefe yönelik olarak düşünülmüştür. Atölyeler isteyen herkesin katılımına açık, yaygın sanat ve kültür gelişimine yönelik buluşmaları kapsar. Usta – çırak geleneğinin bir yansımasıdır. Gençler güzel sanatlar alanlarında başka okullara hazırlanabilirler. Ülkemizin güzel sanatlar okullarının ya da yurt dışındaki güzel sanatlar okullarına hazırlananlar bu kapsamda yönetilirler. Ustaların yönetminde portfolyo hazırlayabilirler. Bir anlamda foundation/hazırlık çalışması yapabilirler.

IGSA BİREYE AMAÇ, SÜRE VE BİLİNÇ AÇISINDAN YAKLAŞIR:

Sanatla ilgilenen bir birey daimi öğrenme ve deneyim içinde olmalıdır.
Bu öğrenme öncelikle sanat disiplinlerinde yer alan kişilerin sorumlulukları ve uygulama sırasında karşılaşacakları hakkında yani aslında nasıl bir meslek istediklerini kurumsal tecrübe ve bilgisi ile aktarır.

Sanatçı bir Paintbrush Holding

KURULUŞ

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi yüksek mimar Ömer Ferda Düzenli tarafından İstanbul Göztepe'de kurulmuştur.
 

Kurumun görüş ve disiplinleri değerli sanat ve düşünce insanları ressam Nurullah Berk ve ressam Sabri Berkel 'in çağdaş eğitim kültür kavramları ile oluşturulmuştur.
 

Türkiye'de ilk defa yaygın sanat eğitimini amaçlayan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, başlangıçta Paris'te bulunan André Lhote ve Fernand Legér atölyelerinde olduğu gibi akademilere alternatif bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
 

Yine kuruluş yıllarında heykeltraş Seyhun Topuz, ressam Tomur Atagök, ressam Gün İrk daha sonraki yıllarda; heykeltraş Mehmet Şenel, ressam Adnan Çoker, müzik adamı Timur Selçuk bu öğretinin temel taşlarını oluştur-muşlardır.

DİSİPLİNLER

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi daha sonraki yıllarda, ünlü Sanat okulu Bauhaus'u inceleyerek, sanayi ile ilişkileri olan sanat disiplinlerini, usta - çırak geleneği ile birleştiren bir eğitim sistemi oluşturdu ve bunun sonucunda sanat öğretisinden gelen, zanaatkâr beceri ve titizliğine sahip tasarımcılar yetiştirdi.

Bu disiplinler; resim, içmimarlık, moda-stilistlik ve grafik başta olmak üzere; müzik, tiyatro, fotoğraf, bilgisayar, takı ve mücevher tasarımı ve çocuklarla sanat çalışmalarını içermektedir. Türkiye'de tekstil başta olmak üzere endüstri alanlarında, kısa zamanda yetişmiş bir iş gücü yarattı.

bottom of page